Hva skjer hvis jeg har søkt om beskyttelse eller har oppholdstillatelse i et annet europeisk land før jeg drar til Norge?


Hvis du søker om beskyttelse i Norge, og du er i gruppen som kan få kollektiv beskyttelse, vil vi behandle søknaden din i Norge.

Hvis du ikke er blant de som kan få kollektiv beskyttelse, kan du søke om beskyttelse og få en individuell vurdering av søknaden din. Hvis du allerede har søkt om beskyttelse i et annet europeisk land eller har en oppholdstillatelse der, kan det landet være ansvarlig for å behandle søknaden din om beskyttelse. Du kan da bli sendt tilbake til det landet som er ansvarlig for å behandle søknaden din. Dette heter Dublin-avtalen, og du kan lese mer om hvordan Dublin-avtalen fungerer her.

Et eksempel på dette kan være at du har en oppholdstillatelse i et annet europeisk land og reiste ut av Ukraina før 24. februar 2022. I et slikt tilfelle er du ikke i gruppen som kan få kollektiv beskyttelse, og vi vil be det landet du har fått oppholdstillatelse fra, om å behandle søknaden din om beskyttelse.