Har fått oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge


  • Du får oppholdstillatelse, men denne kan være tidsbegrenset, det kan være oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening og du må selv skaffe hjemlandets pass for at tillatelsen kan fornyes.
  • Du får vanligvis ikke reisedokument fra norske myndigheter.
  • Du kan bosettes i en kommune dersom du har fått en tillatelse uten begrensing.
  • Du kan klage på at du ikke har fått beskyttelse, men du har ikke rett til gratis advokat.
  • Slik skaffer du deg oppholdskort

  • Hvordan får du fødselsnummer?

  • Hvordan får du bankkonto og bankkort?

  • Kan familien din komme til Noreg?

  • Tel opphaldsløyvet med dersom eg skal søke om permanent opphaldsløyve?