Gebyr


Dei aller fleste som leverer ein søknad, må betale eit søknadsgebyr. Her finn du ei oversikt over kor mykje du må betale i gebyr, korleis du betalar og tilbakebetaling. 

Kor mykje skal du betale i gebyr?

 • Besøksvisum

 • Familieinnvandring

 • Arbeid, studiar og au pair

 • Andre typar opphaldsløyve

 • Permanent opphaldsløyve

 • Utlendingspass og reisebevis

 • Statsborgarskap

 • Bestille nytt opphaldskort

 • Klager på alle typar vedtak

 • EU/EØS-borgarar

Korleis betaler du gebyret?

 • Viss du registerer søknaden din på Søknadsportalen (ekstern nettstad) betaler du gebyret med eit Visa-kort eller Mastercard samstundes som du registrerer søknaden.
 • Viss du ikkje kan bruke Søknadsportalen, må du betale gebyret seinast samstundes som du leverer søknaden. Om du betaler på førehand, må du levere inn den originale kvitteringen saman med søknaden. 

Tilbakebetaling av gebyr

Dersom du har spørsmål om tilbakebetaling av gebyr, må du kontakte ambassaden eller politistasjonen du valde i Søknadsportalen då du betalte gebyret.

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?