skalsoke Skal søkje


Du skal søkje om å bu i eller besøkje Noreg, om statsborgarskap eller utlendingspass.  
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.