Skal søke Arbeidsinnvandring


Dersom du ønskjer å komme til Noreg for å arbeide, treng du eit opphaldsløyve. Som regel må du skaffe deg ein jobb først. Kva slags opphaldsløyve du skal søkje om, er avhengig av kva slags kompetanse du har, og kva slags jobb du skal gjere i Noreg. 

Informasjonen er tilpassa

Søkjaren er statsborgar i: Storbritannia