Arbeidsgivarar: Tilsetje ein person som ikkje er EU/EØS-borgar


Dersom du skal tilsetje nokon som er borgar av eit land utanfor EU/EØS-området, må du sjekke at arbeidstakaren har gyldig opphaldsløyve. 

Desse landa er med i EU/EØS-området.

  • Tilsetje ein person som ønskjer å flytte til Noreg

  • Tilsetje ein person som allereie bur i Noreg

Kontakt og spørsmål

Fant du det du lette etter?