Jeg skal til et land utenfor EU/EØS


  • Hvis du har fått en plikt til å forlate Norge og EU/Schengenområdet med en utreisefrist, må du registrere utreisen din når du reiser ut av EU/Schengenområdet.
  • Du registrerer utreisen din ved å vise reisedokumentet ditt til grensekontrollen i det siste landet du reiser gjennom når du forlater EU/Schengenområdet. Dersom utreisen din ikke ble registrert da du forlot EU/Schengenområdet, må du sende inn dokumentasjon på utreisen til UDI. Du kan for eksempel sende oss en kopi av passet ditt som viser grensepasseringsstempelet og en kopi av boardingkortet ditt.
  • Din utreiseplikt, som er registrert i Schengen informasjonssystem (SIS), blir slettet fra SIS etter at du har registrert utreisen din.
  • Hvis du ikke registrerer utreisen din, og heller ikke på annen måte kan dokumentere at du forlot EU/Schengenområdet innen utreisefristen, så kan det få konsekvenser for deg ved en eventuell ny innreise til Norge og EU/Schengenområdet.

Eksempel: Du har fått avslag på en søknad om oppholdstillatelse og fått en utreiseplikt med utreisefrist fra Schengenområdet. Du planlegger å reise fra Norge til ditt hjemland med en mellomlanding i Nederland. I dette tilfellet vil Nederland være det siste landet du reiser gjennom i EU/Schengen og det er der du må få registrert utreisen din. Det er derfor viktig at du viser reisedokumentet ditt til grensekontrollen når du reiser fra Nederland.

  •