Selvstendige oppholdstillatelser for de som har blitt utsatt for vold


Det finnes ulike typer oppholdstillatelser som du kanskje kan søke om hvis du har blitt utsatt for fysisk vold eller psykisk vold.

  • Hvis du har en familieinnvandringstillatelse eller oppholdskort for familiemedlemmer av en EU/EØS-borger, og har blitt utsatt for mishandling, kan du søke om en oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet.  
  • Hvis du har barn i Norge som du bor sammen med eller har samvær med, kan du søke om familieinnvandring med barnet.
  • Hvis ekteskapet ditt gjøres ugyldig fordi du har blitt presset eller tvunget til å gifte deg (tvangsekteskap), kan det gi deg rett til en selvstendig oppholdstillatelse.
  • Hvis den du familieinnvandret med har fått beskyttelse i Norge, kan det hende at du allerede har en selvstendig oppholdstillatelse.
  • Hvis det er urimelig å kreve at du reiser tilbake til hjemlandet, for eksempel fordi det er vanskelig å leve som skilt der, kan dette gi deg rett til en oppholdstillatelse.
  • I helt spesielle situasjoner kan du få opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn.
  • Hvis du frykter å bli utsatt for vold og mishandling i hjemlandet, kan du søke om beskyttelse (asyl).

Ta kontakt med UDI eller politiet der du bor, for å finne ut om du kan søke om en av disse typene oppholdstillatelser.