Tillatelse som er begrenset på grunn av identitet


Dette gjelder deg som har fått en begrenset oppholdstillatelse i Norge på grunn av tvil om identitet eller manglende dokumentasjon på identitet.

Krav til søkeren 

  • Du må betale et gebyr.
  • Du må levere inn de identitetsdokumentene UDI har bedt deg om i vedtaket du fikk da du fikk den første oppholdstillatelsen din.