skalsoke Skal søke


Informasjon om hvordan du søker om å få bo i eller besøke Norge, om statsborgerskap og om utlendingspass.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Australia