skalsoke Skal søke


Informasjon om hvordan du søker om å få bo eller besøke Norge, statsborgerskap og utlendingspass.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Australia