Religiøs leder/lærer


Krav til arbeidstakeren 

Krav til utdanningen/kompetansen din

 • Du må i utgangspunktet ha fullført mastergrad fra universitet/høyskole innen religionen din eller i pedagogikk.
 • Hvis du ikke har utdanning som fyller kravene, kan vi i noen spesielle tilfeller gjøre unntak.  

Krav til arbeidsforholdet

 • Du må ha et konkret tilbud om heltidsarbeid for én arbeidsgiver i Norge.
 • Lønns- og arbeidsvilkårene kan ikke være dårligere enn det som er vanlig i Norge.    Hvis det av religiøse grunner er vanlig at du ikke får så mye lønn, kan vi godta at lønnen din kan være på minst 

  296 550 kroner i året før skatt

  . Hvis du av religiøse grunner ikke kan motta penger i det hele tatt kan UDI godta at arbeidsgiveren din i stedet garanterer for at du vil få kost, losji og annet du trenger.

Rettigheter og plikter

 • Du kan få oppholdstillatelse for 1 år av gangen.
 • Etter 3 år kan du søke om permanent oppholdstillatelse i Norge.
 • Familien din kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.
 • Du må søke om ny oppholdstillatelse hvis du skal bytte stilling eller arbeidsgiver. Du kan ikke starte med en ny type arbeid før du har fått ny oppholdstillatelse.