Selvstendig næringsdrivende med firma i Norge


Krav til arbeidstakeren

Krav til utdanningen/kompetansen din

Du må ha en av disse typene utdanning/kompetanse

 • fullført fagutdanning fra videregående skole, minst tre år, for eksempel som snekker eller helsefagarbeider. Det må finnes en tilsvarende fagutdanning i Norge.
 • fullført utdanning eller grad fra universitet/høyskole, for eksempel bachelorgrad som ingeniør eller sykepleier.
 • spesielle kvalifikasjoner er kompetanse du har opparbeidet deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og noe utdanning. Du må ha like høy kompetanse som en som har fullført fagutdanning fra videregående skole. Vanligvis må du ha minst 6 års yrkeserfaring. For eksempel, hvis du har arbeidserfaring som maler, må du legge fram detaljerte arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere som viser at du har lært og kan det samme som en person som har fagutdanning som maler. Det skal svært mye til å få tillatelse i slike saker. Mange søknader blir avslått.

Krav til arbeidet

 • Du kan få oppholdstillatelse dersom det er nødvendig for etablering og videre drift av virksomheten at du bor i Norge og deltar aktivt i driften. 
 • Virksomheten må som regel være ditt eget enkeltpersonforetak. Virksomheten kan ikke være et aksjeselskap. Du kan bare jobbe i denne virksomheten. Du kan ikke ta deg annet arbeid, heller ikke drive fjernarbeid.
 • Det arbeidet du skal gjøre i virksomheten, må kreve at du har kompetanse som faglært.
 • Det må være sannsynlig at virksomheten vil gi deg et overskudd (næringsinntekt) på minst 

  296 550 kroner i året før skatt

  .
 • Dersom den typen virksomhet som du skal drive krever tillatelser fra offentlig myndigheter, må du ha slik tillatelse eller bekreftelse fra denne myndigheten om at du vil få en slik tillatelse. 

Rettigheter og plikter

 • Du kan få tillatelse for ett år av gangen.
 • Etter tre år kan du søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Familiemedlemmene dine kan søke om familieinnvandring for å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.