Selvstendig næringsdrivende med firma i utlandet


Krav til arbeidstakeren

Krav til utdanningen/kompetansen din

Du må ha en av disse typene utdanning/kompetanse

 • fullført fagutdanning fra videregående skole, minst tre år, for eksempel som snekker eller helsefagarbeider. Det må finnes en tilsvarende fagutdanning i Norge.
 • fullført utdanning eller grad fra universitet/høyskole, for eksempel bachelorgrad som ingeniør eller sykepleier.
 • spesielle kvalifikasjoner er kompetanse du har opparbeidet deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og noe utdanning. Du må ha like høy kompetanse som en som har fullført fagutdanning fra videregående skole. Vanligvis må du ha minst 6 års yrkeserfaring. For eksempel, hvis du har arbeidserfaring som maler, må du legge fram detaljerte arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere som viser at du har lært og kan det samme som en person som har fagutdanning som maler. Det skal svært mye til å få tillatelse i slike saker. Mange søknader blir avslått.

Krav til arbeidet

 • Du må være etablert som selvstendig næringsdrivende i utlandet.
 • Virksomheten må som regel være ditt eget enkeltpersonforetak. Virksomheten kan ikke være et aksjeselskap.
 • Du må ha inngått en kontrakt om å gjøre et oppdrag for et firma i Norge.
 • Firmaet i Norge må ha forretningssted her.
 • Som hovedregel skal tilbudet om oppdrag være for ett firma i Norge.
 • Honoraret ditt kan ikke være dårligere enn det som er normalt i Norge
 • Kompetansen din som faglært må være relevant for å kunne gjennomføre oppdraget.
 • Hvis du skal gjøre et oppdrag innen et yrke hvor det kreves en godkjenning eller autorisasjon (eksternt nettsted), må du ha dette.

Rettigheter og plikter

 • Hvis du skal gjøre andre oppdrag enn det som er beskrevet i kontrakten, eller inngå kontrakt med andre firma, må du søke om en ny oppholdstillatelse.
 • Du har ikke lov til å drive fjernarbeid, med mindre det er en del av jobben du har fått oppholdstillatelse for å gjøre.
 • Du kan få tillatelse for to år av gangen. Du kan få denne tillatelsen i inntil seks år, så må du bo utenfor Norge i to år før du kan søke om ny slik tillatelse.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Hvis oppdraget ditt varer mer enn seks måneder kan din ektefelle eller samboer og dine barn søke om familieinnvandring for å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.