Besøke ektefellen eller samboeren din


Krav til å få visum

Slik vurderer vi søknaden din

  • Når vi behandler søknaden din, vurderer vi om det er sannsynlig at du reiser tilbake til hjemlandet ditt eller landet der du bor i, når besøket er over. Vi ser på situasjonen i landet ditt og på din egen situasjon.
  • Vi legger vekt på hva du har som knytter deg til hjemlandet ditt, for eksempel arbeid, eiendom, ektefelle eller familiemedlemmer som du forsørger.
  • Hvis vi mener at det ikke er sannsynlig at du reiser tilbake, vil du vanligvis få avslag på søknaden din. 

Din mulighet for å få visum

  • Hvis du skal besøke ektefelle eller samboer en din, vil du vanligvis få visum.
  • Når vi vurderer om du skal få visum, ser vi på hvor lenge dere har vært sammen og hvor mye kontakt dere har hatt.
  • Hvis det er en spesiell grunn til at du skal besøke Norge, for eksempel at samboeren din venter barn, er det større sjanse for at du får visum.