Besøke ektefellen eller samboeren din


Krav til å få visum

Din mulighet til å få visum

  • Når vi behandler søknaden din, vurderer vi om det er sannsynlig at du reiser tilbake til hjemlandet ditt eller landet der du bor i, når besøket er over. Vi ser på situasjonen i landet ditt og på din egen situasjon.
  • Vi legger vekt på hva du har som knytter deg til hjemlandet ditt, for eksempel arbeid, eiendom, ektefelle eller familiemedlemmer som du forsørger.
  • Hvis vi mener at det ikke er sannsynlig at du reiser tilbake, vil du vanligvis få avslag på søknaden din. 

Slik vurderer vi søknaden din

  • Hvis du skal besøke ektefellen eller samboeren din, vil du vanligvis ikke få visum.
  • I noen få tilfeller er det mulig å få visum, hvis dere har vært sammen lenge og har hatt mye kontakt.
  • Du må ha svært mye som knytter deg til hjemlandet.
  • Hvis det er en spesiell grunn til at du skal besøke Norge, for eksempel at ektefellen eller samboeren din venter barn, er det større mulighet for at du får visum.