Besøke et annet familiemedlem


Krav til å få visum

Slik vurderer vi søknaden din

  • Når vi behandler søknaden din, vurderer vi om det er sannsynlig at du reiser tilbake til hjemlandet ditt eller landet der du bor i, når besøket er over. Vi ser på situasjonen i landet ditt og på din egen situasjon.
  • Vi legger vekt på hva du har som knytter deg til hjemlandet ditt, for eksempel arbeid, eiendom, ektefelle eller familiemedlemmer som du forsørger.
  • Hvis vi mener at det ikke er sannsynlig at du reiser tilbake, vil du vanligvis få avslag på søknaden din. 

Din mulighet til å få visum

  • Hvis du skal besøke et annet familiemedlem, for eksempel en bestemor, tante eller fetter, vil du vanligvis ikke få visum.
  • Du kan likevel få visum hvis du har svært mye som knytter deg til hjemlandet ditt.
  • Hvis det er en spesiell grunn til at du skal besøke Norge, for eksempel at du skal i begravelse, er det større sjanse for at du får visum.