Besøke søsteren eller broren din


Krav til å få visum

Slik vurderer vi søknaden din

  • Når vi behandler søknaden din, vurderer vi om det er sannsynlig at du reiser tilbake til hjemlandet ditt eller landet der du bor i, når besøket er over. Vi ser på situasjonen i landet ditt og på din egen situasjon.
  • Vi legger vekt på hva du har som knytter deg til hjemlandet ditt, for eksempel arbeid, eiendom, ektefelle eller familiemedlemmer som du forsørger.
  • Hvis vi mener at det ikke er sannsynlig at du reiser tilbake, vil du vanligvis få avslag på søknaden din. 

Din mulighet for å få visum

  • Hvis du skal besøke søsteren eller broren din, kan du få visum hvis du har mye som knytter deg til hjemlandet ditt.
  • Jo eldre du er, jo større er sjansen din for å få visum. Grunnen til dette er at vi mener det er mer sannsynlig at eldre personer drar tilbake til hjemlandet etter at besøket er over
  • Hvis det er en spesiell grunn til at du skal besøke søsteren eller broren din, for eksempel at du skal i bryllupet deres, er det større sjanse for at du får visum.