Være turist eller besøke Norge av andre grunner


Krav til å få visum

  • Du må vanligvis ha bestilt overnatting for hele perioden du skal være i Schengenområdet.

Slik vurderer vi søknaden din

  • Når vi behandler søknaden din, vurderer vi om det er sannsynlig at du reiser tilbake til hjemlandet ditt eller landet der du bor i, når besøket er over. Vi ser på situasjonen i landet ditt og på din egen situasjon.
  • Vi legger vekt på hva du har som knytter deg til hjemlandet ditt, for eksempel arbeid, eiendom, ektefelle eller familiemedlemmer som du forsørger.
  • Hvis vi mener at det ikke er sannsynlig at du reiser tilbake, vil du vanligvis få avslag på søknaden din. 

Din mulighet for å få visum

  • Hvis du skal besøke venner eller være turist i Norge, vil du vanligvis ikke få visum. Du kan likevel få visum hvis du har mye som knytter deg til hjemlandet ditt.
  • Hvis du deltar på en reise som er organisert av et reiseselskap, er det større sjanse for at du får visum.