Skal søke Familieinnvandring


Har du et familiemedlem i Norge og ønsker å bo sammen med han eller henne? Avhengig av hvor dere er fra, kan du søke om oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller bruke registreringsordningen.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Iran

Referansepersonen er statsborger i: Norge

Har dere bodd i et annet EU/EØS-land?: Nei

Nei, dere har ikke bodd i et annet EU/EØS-land enn Norge