Barn under 18 som skal bo hos foreldre i Norge


NB! Hvis barnet er født i Norge, bør du sjekke hva slags oppholdstillatelse du skal søke om. Det kan være flere alternativer. 


Krav til søkeren

  • Hvis bare en av foreldrene dine bor i Norge må den andre samtykke i at du skal bo i Norge. Dette er bare nødvendig hvis foreldrene dine deler foreldreansvaret.
  • Hvis du er adoptert, må  adopsjonen være gyldig i hjemlandet ditt og godkjennes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i Norge (eksternt nettsted). Dette er bare nødvendig hvis adopsjonen skjedde etter at den ene eller begge adoptivforeldrene dine flyttet til Norge. 

Krav til referansepersonen

  • Du må ha en av disse typene oppholdstillatelse:
    • permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse)
    • gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, for eksempel oppholdstillatelse for beskyttelse, de fleste typer familieinnvandringstillatelser eller oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende med firma i Norge. (Du kan sjekke i vedtaket du fikk fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.)  
    • gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for familieinnvandring, for eksempel de fleste typer familieinnvandringstillatelser, oppholdstillatelse for ansatt i utenlandsk eller internasjonalt selskap eller oppholdstillatelse for forsker med egne midler. (Du kan sjekke i vedtaket du fikk fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for familieinnvandring.)