Samboere


Krav til begge

 • Dere må være over 18 år.
 • Dere skal bo sammen i Norge.
 • Dere må fylle et av disse to kravene:
  • Dere må ha bodd sammen i minst to år og ingen dere kan være gift med noen andre. Hvis dere har bodd sammen i Norge, må begge ha hatt lovlig opphold.
  • Dere har, eller venter, barn sammen. Dere er begge ugift eller skilt.
 • Dere må ha fylt 24 år

Krav til søkeren

Krav til referansepersonen

 • Du må ha, eller ha søkt om, oppholdstillatelse som student på en høgskole eller et universitet.
 • Du må ha minst ett år igjen av studiene i Norge.
 • Du må ha en inntekt på minst 

  320 274 kroner i året før skatt

  . Dette kan være arbeidsinntekt, lån og stipend du får i forbindelse med utdanning og penger du eller søkeren har på konto.