Forelder til barn som er under 18 år og bor i Norge


NB!

 • Hvis du er gift eller har planer om å være samboer med den andre forelderen til barnet ditt, kan du ikke søke om denne type familieinnvandring. Da skal du søke om familieinnvandring med ektefellen eller samboeren din i stedet.
 • Hvis du har familieinnvandringstillatelse med ektefellen/samboeren din, og dere nå har blitt skilt, skal du nå søke om fornyelse av familieinnvandringstillatelse med barnet ditt.

Krav til søkeren

 • Du må også fylle ett av disse fire kravene:
  • Du har foreldreansvar for et norsk barn og barnet bor fast hos deg.
  • Du har hatt oppholdstillatelse i Norge det siste året. Du har delt foreldreansvar for barnet, har samvær med barnet og skal fortsette å ha samvær med barnet i Norge. «Samvær» betyr vanligvis at du minst har barnet hos deg en ettermiddag i uken, annenhver helg, fjorten dager i sommerferien, og jul eller påske.
  • Du har hatt oppholdstillatelse i Norge det siste året og barnet bor fast hos deg. Barnet har samvær med den andre forelderen, som bor i Norge og har delt foreldreansvar. «Samvær» betyr vanligvis at den andre forelderen minst har barnet hos seg en ettermiddag i uken, annenhver helg, fjorten dager i sommerferien, og jul eller påske.
  • Du har et norsk barn, du har bodd sammen med barnet eller hatt samvær med barnet det siste året i utlandet og skal fortsette å ha samvær med barnet i Norge. «Samvær» betyr vanligvis at du minst har barnet hos deg en ettermiddag i uken, annenhver helg, fjorten dager i sommerferien og jul eller påske.

Krav til referansepersonen

 • Det stilles ingen krav til referansepersoner som er barn under 18 år.