Statsløs over 18 år


Hvis du har gyldig oppholdstillatelse i Norge og bor fast her, kan du søke om norsk statsborgerskap. Oppholdstillatelsen din må være gyldig både når du søker om norsk statsborgerskap og mens søknaden din er til behandling. Det å søke om norsk statsborgerskap betyr ikke at du har en gyldig tillatelse til å oppholde deg i Norge. Det er derfor veldig viktig at du fornyer tillatelsen du har på vanlig måte senest én måned før den utløper.

Krav for å få norsk statsborgerskap

  • Du må være bosatt i Norge og ha tenkt å være bosatt her også i framtida.
    • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden blir behandlet.
  • Hvis du har fylt 15 år: Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen med søknaden. Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte hos politiet. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din. Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du kanskje vente lenger før du kan bli norsk statsborger.
  • I tillegg til å oppfylle botidskravet på tre eller fem år for permanent oppholdstillatelse (hvis du ikke allerede har permanent oppholdstillatelse), må du ha oppholdt deg i Norge de siste tre årene med tillatelser av minst ett års varighet. Oppholdet må være sammenhengende de siste tre årene. Det betyr at du ikke kan ha reist mer enn to måneder til utlandet per kalenderår i løpet av de siste tre årene. Du kan heller ikke ha vært uten gyldig tillatelse i mer enn to måneder til sammen i løpet av de siste tre årene. «De siste tre årene» regnes fra når vi fatter vedtak i saken din.