Barn som har helsøsken i Norge


Krav til søkeren

  • Du må være under 18 år.
  • Du kan ikke ha foreldre eller andre omsorgspersoner i hjemlandet eller der du bor.

Krav til referansepersonen

  • Du må ha en av disse typene oppholdstillatelse:
    • permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse)
    • gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, for eksempel oppholdstillatelse for beskyttelse, de fleste typer familieinnvandringstillatelser eller oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende med firma i Norge. (Du kan sjekke i vedtaket du fikk fra UDI om din oppholdstillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.)  
  • Du må ha en bolig.
  • Dersom du og din bror eller søster oppfyller alle disse kravene, vil UDI be Barnevernet godkjenne at du er egnet som omsorgsperson for ham eller henne.