Jeg har et familiemedlem som er berørt av situasjonen i Russland. Kan vi søke om familieinnvandringstillatelse i Norge, og hvor kan vi søke fra?

Det er ingen endringer i fremgangsmåte eller regler for å søke familieinnvandringstillatelse for russere. Det vil si at ordinære regler for familieinnvandring fortsatt gjelder.

For å kunne søke familieinnvandring må dere være nære familiemedlemmer. Nære familiemedlemmer kan eksempelvis være ektefelle, forlovede, barn eller foreldre.

Det er den som flytter til Norge som skal fremsette søknaden. Hovedregelen er at søknaden fremmes fra utlandet, det vil si enten det landet søkeren er statsborger i, eller fra det landet søker har bodd i de siste seks månedene.

Hvis søkeren allerede er i Norge og ønsker å søke fra Norge, gjelder spesielle krav for søkere, for eksempel må søkeren dokumentere faglært kompetanse.

For å få innvilget familieinnvandring er det også krav til referansepersonen som bor i Norge, blant annet å ha høy nok inntekt.