Nye gebyrsatser fra 1. januar 2020


Fra 1. januar 2020 blir det forandring i noen av gebyrene som du må betale til UDI når du skal søke.

Publisert: 12.12.2019 - Sist endret: 03.01.2020

Noen gebyrer blir høyere, mens andre gebyrer blir lavere. Størrelsen på gebyrene er bestemt av Stortinget og regjeringen.

Gebyrene som er forandret, er listet opp i tabellen under.

Endrede gebyrer
Type søknad  Gebyr 2019 Gebyr 2020
Oppholdstillatelse for arbeid (gjelder også for fornyelse) 5 400,- 6 300,-
Gruppetillatelse til arbeidsgivere (per arbeidstaker) 5 400,- 6 300,-
Studietillatelse for søkere over 18 år (gjelder også for fornyelse) 5 300,- 4 900,-
Tillatelse for forsker med egne midler (gjelder også for fornyelse) 5 300,- 4 900,-
Au pair-tillatelse (gjelder også for fornyelse) 5 300,- 8 400,-
Permanent oppholdstillatelse for voksne 3 100,- 4 700,-
Fornyelse av utlendingspass/reisebevis for personer som er 16 år og eldre  450,- 570,-
Fornyelse av utlendingspass/reisebevis for personer som er under 16 år 270,- 342,-

I tillegg vil gebyret for søknader om familiegjenforeningstillatelser i saker der familiemedlemmet i Norge (referansepersonen) har oppholdstillatelse etter søknad om asyl, og ikke har fått permanent oppholdstillatelse ennå, reduseres med 25 prosent. Dette vil skje i løpet av våren 2020. Grunnen til at dette gebyret ikke endres fra 1. januar, er at det først må gjøres endringer i UDIs søknadsportal og andre systemer.

Mer informasjon om gebyrer for å levere søknader finner du her.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?