Akuttinnkvarteringer


Akuttinnkvarteringer er et midlertidig botilbud til asylsøkere i perioder med store og/eller raske ankomster, og der det ikke er mulig å få på plass ordinær mottakskapasitet raskt nok eller i tilstrekkelig volum. Tilbudet er nøkternt og skal sikre beboernes grunnleggende behov og deres behov for trygghet og sikkerhet.  

Kravspesifikasjoner

Kravspesifikasjonen som gjelder for rammeavtaler for akuttinnkvartering inngått høsten 2023:

Kravspesifikasjonen som gjelder for akuttinnkvarteringer med enkeltavtale inngått i 2022 og våren 2023:

Rutinebeskrivelser

Rutinebeskrivelsen som gjelder for rammeavtaler for akuttinnkvarteringer inngått høsten 2023:

Rutinebeskrivelsen som gjelder for akuttinnkvarteringer med enkeltavtale inngått i 2022 og våren 2023:

Vedlegg til rutinebeskrivelsene:

Retningslinjer som er direkte relevant for akuttinnkvarteringene

Retningslinjer som akuttinnkvarteringene må kjenne til

Skjema og vedlegg

Veiledere og tiltakskort

Andre dokumenter