Helsetenester


Asylsøkjarar har same rett til helsetenester som alle andre i Noreg. Det er Helsedirektoratet som har ansvar for å rettleie kommunar/helseføretak om helsetenester til asylsøkjarar.

Informasjon om helsetjenester for asylsøkere

  • Kven har ansvar for helsetenester til asylsøkjarar?

  • Personar med endeleg avslag og retten til helsetenester

  • Medisinsk evakuering (Medevac)

Did you find what you were looking for?