Dette skjer når du registrerer deg hos lokalt politi


Du finner informasjon om hvordan du registrerer deg hos politiet her (eksternt nettsted).

Når du er hos politiet, avgir du fingeravtrykk og registrerer opplysninger om deg selv elektronisk. Når du snakker med politiet, vil politiet registrere deg som asylsøker. Hvis du har pass eller andre identitetsdokumenter, skal du levere disse dokumentene til politiet. 

Politiet gir passet/dokumentene tilbake i de tilfellene der søknaden din inngår i en gruppevurdering. Politiet beholder passet i de tilfellene hvor søknaden skal vurderes på individuelt grunnlag.

Når du er hos politiet, vil du også få asylsøkerbevis og D-nummer.   

Når du har levert identitetsdokumentene dine til politiet, sender politiet søknaden din til UDI. Når UDI har fått søknaden fra politiet, får du en e-post som bekrefter dette. 

I noen tilfeller må politiet eller UDI gjøre ekstra undersøkelser. Da kan det være at lokalt politi sender søknaden din til Politiets Utlendingsenhet eller UDI for videre undersøkelser. Du får beskjed hvis politiets utlendingsenhet eller UDI trenger å snakke med deg.   

Lokalt politi der du bor kan ikke registrere søknaden din hvis du:  

  • mangler identitetsdokumenter, eller 
  • har flere statsborgerskap, eller 
  • har oppholdstillatelse i et annet land, eller 
  • har oppholdstillatelse som flyktning i Ukraina, eller 
  • er barn under 18 år som søker uten foreldre 

Hvis du er i en av disse gruppene, må du registrere søknaden din ved Nasjonalt ankomstsenter.