Har det noe å si for utfallet av saken min hvor jeg registrerer søknaden min?


Søknader om beskyttelse behandles likt uavhengig av hvor man registrerer seg. Om du registrerer deg ved Nasjonalt ankomstsenter eller i distriktene har ikke noe å si for utfallet av saken eller hvor du får tilbud om mottaksplass og bosetting.

Dersom du registrerer deg i et distrikt og saken din trenger nærmere undersøkelser, vil du transporteres til Nasjonalt ankomstsenter for å registreres der.