Har det noe å si for utfallet av saken min hvor jeg registrerer søknaden min?


Nei. Hvilket sted du registrerer deg ved, har ikke noe å si for utfallet av saken din.

Hvilket sted du registrerer deg ved har heller ikke noe å si for hvor du får tilbud om mottaksplass eller hvor du får tilbud om å bo hvis du får beskyttelse i Norge.

Dersom du registrerer deg i et distrikt og saken din trenger nærmere undersøkelser, vil du transporteres til Nasjonalt ankomstsenter for å registreres der.