Dette skjer etter at du har registrert søknaden hos lokalt politi


Hvis du ikke har vært til tuberkuloseundersøkelse, må du det. Det er ikke sikkert at det skal skje mens du venter på registrering. 

  • Hvis du bor på akuttinnkvartering, vil du få beskjed om hvor og når tuberkuloseundersøkelsen skal gjennomføres.  
  • Hvis du bor privat, kan du ta kontakt med den kommunale helsetjenesten for å få informasjon om hvordan du kan få gjennomført tuberkuloseundersøkelsen. 

Hvis du trenger et sted å bo, kan du si fra til politiet når du registrerer søknaden din. Politiet kontakter UDI, som finner plass i akuttinnkvartering for deg.

Når du har fått d-nummer, kan du få helsetjenester hvis du trenger det.