Dette skjer etter at du har registrert søknaden hos lokalt politi


Hvis du ikke har vært til tuberkuloseundersøkelse, må du det. Det er ikke sikkert at det skal skje mens du venter på registrering. 

Hvis du bor privat, kan du ta kontakt med den kommunale helsetjenesten for å få informasjon om hvordan du kan få gjennomført tuberkuloseundersøkelsen. 

Når du har fått d-nummer, kan du få helsetjenester hvis du trenger det.