Hvorfor bør jeg registrere meg på Nasjonalt ankomstsenter?


Nasjonalt ankomstsenter er det primære stedet for registrering av søknad om beskyttelse i Norge. På Nasjonalt ankomstsenter er det flere aktører som ivaretar deg. Her får du en mer helhetlig tjeneste enn vi kan tilby deg i distriktene. Her er noen av fordelene med Nasjonalt ankomstsenter:

  • Det er kort ventetid og du gjennomfører grundige registreringssamtaler med Politiets utlendingsenhet (PU).
  • Du får utdelt klespakke og skotøy.
  • Du får raskt tuberkulosetest og andre nødvendige helsetjenester som haster. 
  • Du får samtale med Caritas, som informerer deg om rettighetene og pliktene dine. 
  • Driftsoperatøren legger til rette for deg på senteret og for videre mottaksplassering (for eksempel hvis du har nær familie i Norge, har med egen bil, kjæledyr, eller andre spesielle behov). 
  • Det er veiledere fra UDI fysisk tilstede på senteret som kan svare på spørsmål. 
  • De fleste flyktninger fra Ukraina oppholder seg på ankomstsenteret i en kort periode.