Hvordan kan familien min fra Ukraina komme til Norge?


Det er ingen endringer i reglene for hvem som kan få oppholdstillatelse i Norge. Dette gjelder også reglene for hvem som kan få familieinnvandring i Norge. Familien din må selv vurdere hva slags type oppholdstillatelse som kan være aktuelt å søke om.

Hvis du får en oppholdstillatelse for familiegjenforening med en som har kollektiv beskyttelse vil ikke tillatelsen gi grunnlag for å få permanent opphold. Det er fordi kollektiv beskyttelse ikke gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse.