Jeg har fått innvilget kollektiv beskyttelse, men ønsker å flytte tilbake til Ukraina. Hva trenger jeg å vite?


Etter at du har fått kollektiv beskyttelse i Norge, kan du reise hjem til Ukraina. Dette gjelder uavhengig av om det har blitt fred eller ikke. Når du skal reise til utlandet, må du ha:
• gyldig pass/utlendingspass/reisebevis for flyktninger
• gyldig oppholdskort

Hvis du ikke kan reise visumfritt i Schengen, trenger du oppholdskort hvis du skal reise gjennom land i Schengenområdet på vei til Ukraina.

Hvis du skal oppholde deg i utlandet i lenger enn seks måneder, må du melde flytting. Du melder flytting til Skatteetaten (eksternt nettsted).

Hvis du flytter fra Norge, eller reiser ut av Norge for lang tid, kan det ha noen konsekvenser for oppholdstillatelsen din.

Når du har fått kollektiv beskyttelse, er det et krav at du oppholder deg i Norge minst halvparten av tiden du har tillatelse. Det betyr at hvis du har fått en tillatelse som varer i ett år, må du oppholde deg i Norge i minst seks måneder. Hvis du oppholder deg utenfor Norge lenger, vil du miste oppholdstillatelsen din.

Hvis oppholdstillatelsen din utløper mens du er i utlandet, må du være klar over at det er et krav at du må være i Norge for å søke om fornyelse av tillatelsen din. Det betyr at hvis du ikke kan reise visumfritt til Norge, kan du få problemer med å fornye oppholdstillatelsen din.

Flyktninger fra Ukraina med kollektiv beskyttelse i Norge kan søke om økonomisk støtte til tilbakevending.

Hvis du deltar i introduksjonsprogrammet eller mottar økonomisk støtte fra NAV eller andre offentlige etater, må du kontakte kommunen eller NAV og opplyse at du ønsker å reise ut av Norge. De kan informere deg om hvilke konsekvenser det har for støtten du får, og hva du må gjøre.