Jeg har kollektiv beskyttelse og tillatelsen min går snart ut. Kan jeg fornye tillatelsen?

Tillatelsen din vil automatisk bli forlenget

Du som har fått kollektiv beskyttelse knyttet til situasjonen i Ukraina, vil automatisk få forlenget oppholdstillatelsen din når den løper ut. Du trenger ikke å gjøre noe selv for å forlenge den.

Vi vil behandle de fleste sakene tre uker før oppholdstillatelsen utløper. Etter at saken din er behandlet, mottar du et brev i posten med mer informasjon. Hvis du har Digital postkasse (Digipost), vil du motta brevet elektronisk. Hvis du ikke har Digipost, vil du få brevet i postkassen din. Det tar da opptil to uker før du mottar brevet.

Du vil fortsatt ha de samme rettighetene som tidligere til å jobbe, studere og så videre mens du venter på beskjeden om forlengelse fra UDI. Du har disse rettighetene helt til du har fått svar fra UDI, selv om oppholdstillatelsen din går ut i mellomtiden.

Den nye tillatelsen vil være gyldig i ett år fra utløpet av den forrige.

Det finnes likevel noen unntak:

  • Hvis du har fått en annen oppholdstillatelse i Norge.
  • Hvis vi, etter undersøkelser, har grunn til å tro at du har flyttet fra Norge.
  • Hvis vi får informasjon om at du egentlig ikke hadde rett på å få kollektiv beskyttelse.
  • Hvis du har vært utenfor Norge mer enn 6 måneder i løpet av ditt første år med kollektiv beskyttelse.

Hvis du er i en av disse kategoriene, vil du få informasjon om at vi ikke forlenger tillatelsen din for kollektiv beskyttelse.

Du får nytt oppholdskort

Du som får forlenget kollektiv beskyttelse, vil få et nytt oppholdskort i postkassen din. Unntaket er hvis du er et barn som fylte seks år etter at du fikk tillatelsen din. Da må du møte opp hos politiet for å gi fingeravtrykket ditt. Du vil få et eget brev fra oss om dette.

Hvis du har registrert epostadressen din hos UDI, får du en epostmelding når vi forlenger oppholdstillatelsen din og når vi bestiller oppholdskortet. Det tar opptil 40 dager fra UDI eller politiet bestiller et oppholdskort, til du får det i postkassen din. Du må kontakte politiet der du bor hvis du ikke har fått oppholdskortet innen 40 dager fra UDI eller politiet bestilte kortet.

Sørg for at navnet står på postkassen din

Det er viktig at navnet står på postkassen din slik at oppholdskortet kommer fram. Hvis du har barn, må barnets navn også stå på postkassen.

Sørg for at vi har den riktige adressen din

Det er viktig at du holder postadressen din oppdatert i Folkeregisteret (eksternt nettsted) slik at vi sender oppholdskortet til riktig adresse. Hvis du registrerer deg for elektronisk identifikasjon (eID) (eksternt nettsted) vil du også kunne få annen informasjon fra oss digitalt.

Du skal ikke søke om fornyelse nå selv om du har fått en melding fra UDI

Noen personer som har fått kollektiv beskyttelse, har dessverre fått en melding der de blir bedt om å fornye tillatelsen sin. Det er feil, så se bort fra denne meldingen. Den vanlige regelen om å søke fornyelse innen tre måneder før tillatelsen løper ut gjelder ikke for deg som har fått kollektiv beskyttelse knyttet til situasjonen i Ukraina.

I mars 2022 begynte UDI å innvilge midlertidig kollektiv beskyttelse til søkere som har tilknytning til Ukraina. Denne tillatelsen har en varighet på ett år fra vedtaksdato. Selv om de første tillatelsene løper ut i mars, så skal du ikke gjøre noe for å fornye tillatelsen din.