UDI behandler saken din


Når du kontakter politiet, vil de hjelpe deg med transport til Nasjonalt Ankomstsenter på Råde. 

Når du kommer til Råde, blir du tatt imot av ansatte på ankomstsenteret, og du vil få informasjon om hva som skjer videre når du er der.

Politiet vil sende søknaden din om kollektiv beskyttelse til UDI, slik at UDI kan behandle søknaden. Når UDI har behandlet søknaden din, vil du få beskjed fra oss. Dersom du får kollektiv beskyttelse vil du motta et brev som inneholder informasjon om tillatelsen du har fått, og om dine rettigheter og plikter. Dersom du ikke får kollektiv beskyttelse, vil du motta et brev om at søknaden vil bli behandlet individuelt.

UDI behandler saken din 

UDI behandler de fleste søknadene raskt. I noen tilfeller kan det være at vi må gjøre noen ekstra undersøkelser, eller at vi må ha en samtale med deg. Da vil du få beskjed. 

UDI informerer deg når vi har behandlet ferdig søknaden din.

Her kan du se informasjon om ventetid for søknader om kollektiv beskyttelse.