Kollektiv beskyttelse og søknad om beskyttelse på individuelt grunnlag


Hvis du ønsker det, kan du be om å få vurdert søknaden din om beskyttelse på individuelt grunnlag. Hvis du har rett på kollektiv beskyttelse, vil søknaden om individuell beskyttelse bli henlagt fordi vi har vurdert beskyttelsesbehovet ditt og gitt en kollektiv beskyttelse. Du vil få informasjon om hvordan du kan søke om beskyttelse på individuelt grunnlag når ordningen med kollektiv beskyttelse opphører, eller det har gått tre år siden du fikk kollektiv beskyttelse. Du vil få en frist for å gi beskjed til utlendingsmyndighetene om at du ønsker en individuell vurdering av beskyttelse. Du vil få beskjed om fristen i god tid.