Personer som kan få kollektiv beskyttelse


Du kan få kollektiv beskyttelse hvis du*:

 • er ukrainsk statsborger og var bosatt i Ukraina før 24. februar 2022. Det inkluderer også ukrainske statsborgere som var på ferie eller besøk utenfor Ukraina, eller som hadde flyktet på grunn av fare for krig (i inntil 90 dager før 24. februar 2022).
 • har fått innvilget beskyttelse i Ukraina før 24. februar 2022
 • er nært familiemedlem av personer som har fått kollektiv beskyttelse uavhengig av nasjonalitet. Med nære familiemedlemmer menes ektefelle, samboer og barn under 18 år. Ektefelle og samboer etter denne bestemmelsen gjelder kun der ekteskapet eller samboerskapet ble inngått før 24. februar 2022. Det er ikke et krav at ektefeller, samboere og barn under 18 år (eller foreldre med barn under 18 år) var del av hovedpersonens husstand før 24. februar 2022. Denne bestemmelsen gjelder selv om du og familiemedlemmet ditt søker samtidig. Kravet om å være del av samme husstand anses som oppfylt, selv om søkeren oppholdt seg på et annet sted enn i husstanden før 24. februar 2022, med mindre søkeren kan anses for å ha flyttet ut av husstanden.
 • er et «annet familiemedlem» som før 24. februar 2022 var en del av husstanden til personen som har fått kollektiv beskyttelse. Eksempler på andre familiemedlemmer, kan være barn over 18 år, besteforeldre eller søsken. Denne bestemmelsen gjelder selv om du og familiemedlemmet ditt søker samtidig.
 • er ukrainsk statsborger og allerede hadde lovlig opphold i Norge før 24. februar 2022. Dette gjelder også deg som hadde fått innvilget oppholdstillatelse i Norge før 24. februar 2022, men reiste inn i landet senere. Det tidligere grunnlaget ditt for å være i Norge må ha bortfalt, eller bortfalle mindre enn to måneder etter at du søker om beskyttelse.

Vær oppmerksom på at dette også gjelder selv om du har flere statsborgerskap.

 • NB! Barn født i Norge kan ikke få kollektiv beskyttelse hvis foreldrene har fått kollektiv beskyttelse som «nært familiemedlem» eller «annet familiemedlem» (se over).

Hvis du ikke er blant de som kan få kollektiv beskyttelse, kan du søke om beskyttelse og få en individuell vurdering av søknaden din. Hvis du har tilknytning til Ukraina, men ikke er omfattet av noen av punktene over, kan du ikke få kollektiv beskyttelse i Norge.


*Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt kan du ikke få kollektiv beskyttelse hvis du har:

 • permanent oppholdstillatelse i Norge,
  eller
 • midlertidig oppholdstillatelse i Norge som gir grunnlag for permanent opphold,
  eller
 • tilsvarende opphold etter EØS-regelverket