Personer som kan få kollektiv beskyttelse


Du kan få kollektiv beskyttelse hvis du*:

  • er ukrainsk statsborger og var bosatt i Ukraina før 24. februar 2022. Det inkluderer også ukrainske statsborgere som var på ferie eller besøk utenfor Ukraina, eller som hadde flyktet på grunn av fare for krig (i inntil 90 dager før 24. februar 2022).
  • har fått innvilget beskyttelse i Ukraina før 24. februar 2022
  • er nært familiemedlem av personer som har fått kollektiv beskyttelse uavhengig av nasjonalitet. Med nære familiemedlemmer menes ektefelle, samboer og barn under 18 år. Ektefelle og samboer gjelder kun hvis ekteskapet eller samboerskapet ble inngått før 24. februar 2022. Det er ikke et krav at dere bodde i samme husstand før 24. februar 2022. Du og familiemedlemmet ditt kan søke samtidig.
  • er et «annet familiemedlem» som før 24. februar 2022 var en del av husstanden til personen som har fått kollektiv beskyttelse. Eksempler på andre familiemedlemmer, kan være barn over 18 år, besteforeldre eller søsken. Du og familiemedlemmet ditt kan søke samtidig. Kravet om å være del av samme husstand anses som oppfylt, selv om du oppholdt deg på et annet sted enn i husstanden før 24. februar 2022 (for eksempel på familiebesøk eller ferie), med mindre du kan anses for å ha flyttet ut av husstanden (for eksempel studieopphold).
  • er ukrainsk statsborger og allerede hadde lovlig opphold i Norge før 24. februar 2022. Dette gjelder også deg som hadde fått innvilget oppholdstillatelse i Norge før 24. februar 2022, men reiste inn i landet senere. Det tidligere grunnlaget ditt for å være i Norge må ha bortfalt, eller bortfalle mindre enn to måneder etter at du søker om beskyttelse.

For barn født i Norge gjelder egne regler, se "Oppholdstillatelse for barn født i Norge" og velg kategorien som passer.

Hvis du har tilknytning til Ukraina, men ikke er omfattet av noen av punktene over, kan du ikke få kollektiv beskyttelse i Norge.

*Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt kan du ikke få kollektiv beskyttelse hvis du har:

  • permanent oppholdstillatelse i Norge

eller

  • midlertidig oppholdstillatelse i Norge som gir grunnlag for permanent opphold

eller

  • tilsvarende opphold etter EØS-regelverket

eller

Hvis du er blant de som ikke kan få kollektiv beskyttelse, vil vi gjøre en individuell vurdering av søknaden din. Det betyr at vi vil vurdere om du fyller kravene for å få en tillatelse som flyktning.