Slik kan du dokumentere identiteten din


Norske myndigheter må vite sikkert hvem du er for at du skal få kollektiv beskyttelse. Du kan dokumentere dette for eksempel med: 

  • Passet ditt (biometrisk eller ikke biometrisk pass) 
  • Nasjonalt ID-kort fra Ukraina 
  • Andre dokumenter, som for eksempel fødselsattest eller utløpt pass 

Hvis du ikke har identitetsdokumenter, må politiet gjøre ekstra undersøkelser for å fastslå identiteten din.  

Hvis du har beskyttelse i Ukraina, må du i tillegg til å identifisere deg vise dokumentasjon som bekrefter at du har opphold for beskyttelse der.