Hvem møter du når du søker om beskyttelse?

Her finner du en oversikt over forskjellige etater og yrkesprofesjonelle du vil møte i Norge når du søker beskyttelse.

Politiet
Når du skal søke om beskyttelse, må du ta kontakt med politiet. Det er politiet som registrerer deg som asylsøker. Det er ikke politiet som bestemmer om du får bli i Norge eller ikke.

Utlendingsdirektoratet (UDI)
UDI snakker med deg for å finne ut mer om hvorfor du har søkt om beskyttelse i Norge. Det er UDI som bestemmer om du skal få være i Norge eller om du må reise hjem igjen. UDI har også ansvar for å gi deg et tilbud om et sted å bo mens du venter på svar på søknaden din.

Utlendingsnemnda (UNE)
Hvis UDI bestemmer at du ikke kan være i Norge, kan du klage til UNE. UNE ser på saken din på nytt og bestemmer om du må reise hjem igjen eller om du kan være i Norge.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Når du har fått oppholdstillatelse i Norge, vil IMDi hjelpe deg å finne et fast sted å bo i en kommune.

Kommunen 
Kommunen har ansvar for å gi deg blant annet helsehjelp, skole, barnehage og norskopplæring.

Caritas
Caritas er en uavhengig organisasjon som ikke er en del av norske myndigheter. De gir deg informasjon om asylprosessen, rettighetene og pliktene dine som asylsøker, og hva det er viktig at du forteller om under asylintervjuet.

Tolken
Når du søker asyl, har du rett på en tolk. Tolken er en person som snakker både språket ditt og norsk, og kan hjelpe deg når du skal snakke med noen som ikke kan språket ditt. Hvis ikke du forstår hva tolken sier, så må du si fra. Tolken har taushetsplikt og er ikke en del av norske myndigheter.

Advokaten
Hvis du ikke får bli, hjelper advokaten deg med å forstå hva UDI har bestemt, og hjelper deg å vurdere om du skal klage. 

Fant du det du lette etter?