Jeg har dobbelt statsborgerskap. Kan jeg få kollektiv beskyttelse i Norge?


Ukrainere som også har statsborgerskap i et trygt land får ikke lenger midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. Hvis du er statsborger av et land på listen under, mener UDI at situasjonen i det landet generelt sett er trygg, og at myndighetene der kan gi god nok beskyttelse til deg.

Jeg har allerede fått kollektiv beskyttelse. Får jeg beholde tillatelsen min?

Hvis du allerede har fått kollektiv beskyttelse i Norge, får du beholde tillatelsen. Fra 1. mars 2024 vil du likevel ikke få forlenget oppholdstillatelsen din hvis du, i tillegg til å være statsborger av Ukraina, også er statsborger av et annet, trygt land.

Unntaket fra denne regelen er hvis du er familiemedlem med noen som har kollektiv beskyttelse, som ikke har statsborgerskap i et trygt land.

Med familiemedlem mener vi:
• ektefelle eller samboer
• barn under 18 år
• andre nære familiemedlemmer, for eksempel barn over 18 år, besteforeldre eller søsken

Jeg har dobbelt statsborgerskap fra Ukraina og Russland. Kan jeg søke om midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge?

Ja, du kan søke om midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. Russland er ikke på listen over land hvor UDI mener situasjonen i landet generelt sett er trygg. Det er et krav for å få kollektiv beskyttelse her i Norge at du var bosatt i Ukraina 24. februar 2022, da krigen brøt ut.

Les mer om hvem som kan få kollektiv beskyttelse.

Jeg har dobbelt statsborgerskap fra et land på listen og har søkt om kollektiv beskyttelse i Norge. Hva skjer med søknaden min?

Søknaden din vil bli behandlet og avslått innen 48 timer.

Hvis du er statsborger av et land på listen over, mener UDI at situasjonen i det landet generelt sett er trygg, og at myndighetene der kan gi god nok beskyttelse til sine borgere.

Er du statsborger i et av disse landene vil du få asylsøknaden din behandlet og avslått i løpet av 48 timer.

I løpet av disse 48 timene blir du registrert av politiet, får informasjon fra Caritas og UDI vil kanskje ta et kort intervju med deg. Du vil få hjelp av en advokat, som kan hjelpe deg med å levere en klage.

I helt spesielle tilfeller kan det skje at vi ikke behandler søknaden din innen 48 timer. Da vil søknaden din bli behandlet som en vanlig asylsøknad i stedet.