Hva slags tillatelse bør jeg søke om?


Så lenge utreiseplikten til Ukraina er suspendert, kan du som ukrainsk borger søke om alle typer tillatelser fra Norge. UDI vil behandle alle søknader som ukrainere leverer fra Norge nå på grunn av krisen i hjemlandet, selv om du ikke kunne søkt fra Norge i en normalsituasjon.

Det er kun hvis du har en oppholdstillatelse i et annet trygt land, som det er mulig å returnere til, at vi ikke vil akseptere at du søker om oppholdstillatelse fra Norge nå.

Hvis du søker om beskyttelse og får kollektiv beskyttelse, kan du fortsatt søke om andre type oppholdstillatelser hvis du ønsker det etter at du har fått innvilget kollektiv beskyttelse.

Du må selv vurdere hvilken oppholdstillatelse som kan være aktuell for deg å søke på. Hvis du har familie her, kan det være at du kan søke om familieinnvandring. En annen aktuell tillatelse kan være arbeidstillatelse. Du må selv vurdere hva du ønsker å søke.

Du finner oversikt over alle oppholdstillatelser du kan søke om her.