Jeg ønsker ikke å søke om kollektiv beskyttelse i Norge. Hvilke muligheter har jeg?


Du må selv vurdere hvilken oppholdstillatelse som kan være aktuell for deg å søke på.

  • Hvis du har familie her, kan det hende at du kan søke om familieinnvandring.
  • Hvis du har jobb i Norge, kan arbeidstillatelse kanskje være aktuelt for deg.
  • Hvis du er statsborger av et EU/EØS-land eller familiemedlem til en EU/EØS-borger kan du ha rett på opphold etter EU/EØS-regelverket.

Du må selv sette deg inn i kravene for andre oppholdstillatelser og vurdere hva du ønsker å søke på. Se oversikten over alle oppholdstillatelser du kan søke om.

For å få lov til å søke om andre tillatelser enn beskyttelse fra Norge, må du oppfylle noen krav. Hovedregelen er at du må være faglært, eller ha bodd i Norge på en gyldig oppholdstillatelse de siste 9 månedene.

Det finnes egne regler for hvem som kan søke familieinnvandring fra Norge. Du kan finne ut om du kan søke fra Norge ved å velge det som beskriver din situasjon i veileder på udi.no.

Du kan alltid søke om opphold etter EU/EØS-regelverket fra Norge.

Hvis du søker om beskyttelse og får kollektiv beskyttelse, kan du fortsatt søke om andre type oppholdstillatelser hvis du ønsker det etter at du har fått innvilget kollektiv beskyttelse.