Hvem omfattes ikke av kollektiv beskyttelse?


Du kan ikke få kollektiv beskyttelse hvis du: 

  • var bosatt i et annet land enn Ukraina eller Norge frem til 24.februar 2022.
  • oppholdt deg ulovlig i Norge eller hadde utreiseplikt 24. februar 2022.
  • har dobbelt statsborgerskap med et land UDI anser som trygt (eksternt nettsted).
  • har en annen oppholdstillatelse i Norge som du kan fortsette å ha videre. Se utfyllende liste over hvem som kan få kollektiv beskyttelse her.
  • ikke er ukrainsk borger, men har hatt oppholdstillatelse i Ukraina. Vær oppmerksom på at du kan ha rett på kollektiv beskyttelse i Norge hvis du hadde beskyttelse i Ukraina. Dette må du kunne dokumentere. 

Hvis listen ovenfor gjelder for deg, kan du likevel søke om beskyttelse på individuelt grunnlag. Det betyr at vi vil vurdere om du fyller kravene for å få en tillatelse som flyktning.