Jeg er flyktning fra Ukraina i Norge og ønsker å registrere meg som asylsøker. Hva gjør jeg?


Som hovedregel skal du som asylsøker registrere deg ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune. Flyktninger fra Ukraina som skal søke om beskyttelse, kan også registrere seg fem andre steder i landet: Kirkenes, Trondheim, Bergen, Jæren og Torp. De fleste stedene må du kontakte politiet for å avtale tidspunkt for registrering (eksternt nettsted).

Det er begrenset kapasitet for registrering i distriktene. Dersom distriktet du har reist til ikke har kapasitet til å registrere deg, transporteres du til Nasjonalt ankomstsenter for å registreres der.

Fra og med 1. januar 2024 må du som ønsker innkvartering i asylmottak registrere søknaden din om beskyttelse på Nasjonalt ankomstsenter, som holder til i Råde kommune.

Vi kan ikke tilby deg et sted å bo før du har registrert deg på Nasjonalt ankomstsenter. Det vil ikke lenger tilbys innkvartering eller transport til Nasjonalt ankomstsenter til flyktninger fra Ukraina som har reist til andre deler av Norge. Det betyr at du selv må betale og organisere reisen til Nasjonalt ankomstsenter. Enslige mindreårige eller andre særskilt sårbare personer vil kunne få hjelp til å reise til Nasjonalt ankomstsenter. Det kan også gjøres unntak dersom det er fare for personens liv og helse. Kravet til registrering på Nasjonalt ankomstsenter gjelder ikke for asylsøkere som kommer til Norge ved Storskog grenseovergangssted.

Dersom du har funnet et sted å bo privat i Norge som du betaler for selv og hvor du også kan bo etter at søknaden er registrert, kan du velge å registrere søknaden din om beskyttelse på Nasjonalt ankomstsenter eller ved politiets registreringssteder i Kirkenes, Trondheim, Bergen, Jæren eller Torp.