Jeg har oppholdstillatelse i Ukraina og er ikke ukrainsk statsborger. Kan jeg få beskyttelse (asyl) i Norge?


Du må kontakte hjemlandet ditt for hjelp, med mindre du frykter forfølgelse i hjemlandet ditt.

Hvis du er blant de som ikke kan få kollektiv beskyttelse (se hvem dette gjelder her), kan du likevel søke om beskyttelse og få en individuell vurdering av søknaden din. Du finner en oversikt over hvem som kan søke om kollektiv beskyttelse her.