Kan jeg bo privat mens jeg registrerer meg på Nasjonalt ankomstsenter?


Det er frivillig å bo på Nasjonalt ankomstsenter og mottak.  

Hvis du har et sted å bo, kan du bo der. Vi anbefaler deg likevel å oppholde deg på Nasjonalt ankomstsenter til disse aktivitetene er gjennomført: 

  • registrering av søknad 
  • kartlegging av identitet
  • tuberkulosetest

Hvis du reiser fra ankomstsenteret før hele prosessen er gjennomført, kan saksbehandlingsprosessen stoppe opp. Da kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.

Hvis du velger å bo privat 

Hvis du bor privat kan du søke om midlertidig alternativ mottaksplass (eksternt nettsted). Hvis du bor privat, og ikke har søkt om midlertidig alternativ mottaksplass, må du selv søke om bosetting med offentlig hjelp (eksternt nettsted)

Hvis du bor privat har du rett på helsehjelp fra lege eller sykehus, og rett på å få noen typer medisiner. Hvis du trenger helsehjelp, kan du ta kontakt med en lege der du bor.  Hvis du har barn, har de rett til å gå på skole.