Kan jeg som er ukrainsk borger få beskyttelse (asyl) i Norge?


For å kunne søke om beskyttelse, må du være i Norge eller på grensen til Norge.

Ukrainere kan få kollektiv beskyttelse i Norge. Les mer om hvem som kan få kollektiv beskyttelse her.