Må jeg søke om beskyttelse (asyl) for å få kollektiv beskyttelse?


Ja, du må søke om beskyttelse (asyl) for at UDI kan vurdere saken din om kollektiv beskyttelse.

Les mer om hvordan du kan søke om beskyttelse.