Har fått beskyttelse (asyl) i Norge


  • Du får oppholdstillatelse som flyktning – vanligvis i tre år. Oppholdstillatelsen kan fornyes.
  • Du får vanligvis reisebevis for flyktning. 
  • Du har rett til familiegjenforening med ektefelle, samboer og barn du hadde fra før du kom til kom til Norge. For å få unntak fra kravet til inntekt må familien levere søknad inn fristen. Søknaden er ikke formelt levert før familiemedlemmet har vært på ambassaden og levert pass og annen nødvendig dokumentasjon. Det kan være flere måneders ventetid på å få time hos ambassaden, derfor bør dere søke så tidlig som mulig.
  • Du skal bosettes i en kommune. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som skal finne et sted der du kan bo. 
  • Slik skaffer du deg oppholdskort

  • Hvordan får du fødselsnummer?

  • Slik får du reisebeviset ditt

  • Hvordan får du bankkonto og bankkort?

  • Kan familien din komme til Noreg?

  • Tel opphaldsløyvet med dersom eg skal søke om permanent opphaldsløyve?