Skal fornye Studieløyve


For å behalde alle rettane dine er det viktig at du søkjer om fornying i god tid før opphaldsløyvet ditt går ut. 

Hvis du ikkje har F-kode, må du du gjere dette

  1. Tre månader før opphaldsløyvet ditt går ut bør du registrere søknadsskjemaet ditt på Søknadsportalen, og bestille time hos politiet. Det kan vere fleire vekers ventetid på å få time.
  2. Seinast éin månad før opphaldsløyvet ditt går ut må du møte opp til avtalt tid hos politiet for å levere dokumenta dine. Først då er søknaden levert. 

Da vil du framleis ha dei same rettane som før til å jobbe, studere og så vidare medan du ventar på at vi behandlar søknaden din. Du vil ha desse rettane heilt til du har fått svar på søknaden, sjølv om opphaldsløyvet ditt går ut i mellomtida. 

Sjølv om du har søkt i tide, kan du få problem med å reise ut og inn av Noreg medan du venter på det nye løyvet ditt. Dette er fordi du ikkje har eit gyldig opphaldskort. Utan opphaldskortet kan du bli stoppa i grensekontrollen i andre land. Du kan og få problem med å sleppe inn i Noreg igjen når du skal tilbake hit. 

  • Krav til å fornye

behandlingstid

Ventetid

Sjekk kor lenge du må vente for å få svar på ein søknad om studieløyve. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?